Б-Дністровське УВГ\

Про організацію

В 1986 році  у зв'язку з ростом зрошуваних земель, збільшенням об'ємів ремонтно-експлуатаційних робіт на міжгосподарській і внутрішньгосподарській мережі, на виконання наказу Міністерства меліорації і водного господарства УРСР №292 від 29.08.1986 р з 1 вересня 1986 року було створено нове Білгород-Дністровське управління зрошувальних систем.

Білгород-Дністровське управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією з правом отримання власних надходжень, підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів і належить до сфери управляння Державного агенства водних ресурсів України.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Білгород-Дністровського району вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Білгород-Дністровського району водними ресурсами, здійснює від імені Одеського облводресурсів виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

  Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.

    У своїй діяльності Управління керується Конституцією України законами України, актами Президента України, Верховної Ради України постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та Положенням.

`

<Назад Б-Дністровське УВГ\

(c) Білгород-Дністровське

                 УВГ

       Всі права захищені

    Розроблено: Чекал А.Г.

      тел. (04849) 6-11-18

 E-mail: uvgtira371@ukr.net

тел. гарячої лінії: (04849) 6-11-18