Б-Дністровське УВГ\

Основні завдання

Основними завданнями Управління є:

   - Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів здійснення у водогосподарському комплексі Білгород-Дністровського району Одеської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

   - В межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;

  - Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, проведення на договірних засадах технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем та подачі води на зрошення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів;

  - Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;

  - Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальні вкладення, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти;

   - Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних, осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям;

   - Вносить пропозиції щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;

  - Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем;

  - Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів.

`

<Назад Б-Дністровське УВГ\

(c) Білгород-Дністровське

                 УВГ

       Всі права захищені

    Розроблено: Чекал А.Г.

      тел. (04849) 6-11-18

 E-mail: uvgtira371@ukr.net

тел. гарячої лінії: (04849) 6-11-18