Противопаводкова діяльність

 

Функціональна відомча система Білгород-Дністровського управління водного господарства створюється для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на виконання постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня 1998 року № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та наказів Держводгоспу України від 12 жовтня 1999 року № 139 Про затвердження “Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Державного комітету України по водному господарству (ЄДС)” і облводгоспу 30 грудня 2015 року №120 "Про Положення, Регламент і склад Аналітично-диспетчерського центру(АДЦ) Одеського облводресурсів» згідно «Положення про Функціональну відомчу систему Одеського облводресурсів» від 11 січня 2012 року та  «Інструкції щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру  на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах( ВНД 33-1.1-14-2001).

ФВС Білгород – Дністровського УВГ - складова частина функціональної відомчої системи облводресурсів , створюється на базі диспетчерської служби Б.-Дністровського УВГ і включає його структурні місцеві підрозділи (оперативно-чергові служби особливо-важливих водогосподарських об`єктів з постійно-діючим персоналом), які у межах своєї компетенції забезпечують стале функціонування водогосподарських комплексів та систем і своєчасно виконують заходи щодо запобіганню аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з пропуском повеней, паводків, виникненням надзвичайних ситуацій, можливих аварій на відомчих гідротехнічних спорудах та інших господарських об'єктах, що можуть призвести до затоплення або забруднення вод.

 

     Відповідно до відомчої Інструкції щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001) та з метою оперативного вирішення техногенно–екологічних проблем, на виконання наказу Одеського обласного управління водних ресурсів від 30.12.2016 р. №113 «Про Положення, Регламент і склад Аналітично-диспетчерського центру (АДЦ) облводресурсів» наказом Б.-Дністровського УВГ від 06 січня 2017 року № 6 «Про Положення, Регламент і склад Диспетчерської служби Б.- Дністровського УВГ»:

 

   - затверджено погоджене головою комісії з питань ТЕБ та НС Б.-Дністровської райдержадміністрації та начальником відділу з питаньТЕБ та НС Б.-Дністровської райдержадміністрації «Положення про Функціональну відомчу систему Білгород – Дністровського управління водного господарства»;

 

             -затверджено «Регламент взаємодії диспетчерської служби управління з місцевими органами виконавчої влади, з оперативно-черговими службами управління», схему взаємодії диспетчерської служби управління з місцевими структурами єдиної державної системи.

 

         3. Для збору, аналізу і підготовки щоденної оперативної, щотижневих і щомісячних інформацій про водогосподарську обстановку та з питань надзвичайних ситуацій, надання їх до Аналітично-диспетчерського центру облводресурсів в режимі повсякденної діяльності затверджено диспетчерську службу Б.-Дністровського УВГ у наступному складі: 

                    

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                Начальник Б.-Дністровського

                                                                                       управління водного господарства

                                                       _Бурлак Б.І._       _______________

                                                                                                                                                                            ПІБ                               (підпис)

                                                                            

                                                                                    „___”   січня           2017 р.

            

 

 

              

                       Склад Диспетчерської служби Б-Дністровського УВГ

 

 

                                   

Крамчанинов Олександр Васильович                         головний інженер

                                                                                          управління, керівник

                                                                                   диспетчерської                                                                                                                        служби                                                                                                                                             Колесніченко Наталія Вікторівна                         диспетчер 1 категорії          

                                                                                         диспетчерської                                                                                                        служби                                        

        Сініченко Олена Юріївна                                      диспетчер 1 категорії                

                                                                                          диспетчерської служби

        Рябоконь Надія Вікторівна                                    диспетчер 1 категорії 

                                                                                    диспетчерської служби

        Дімовчі Людмила Костянтинівна                         диспетчер 1 категорії  

                                                                                     диспетчерської служби

        Нікул Віра Тимофіївна                                               головний спеціаліст                                                                                                        відділу

                                                                                          водокористування

        Давидович Лариса Петрівна                                  начальник ВВР

        Чапкин Олексій Іванович                                       головний енергетик

        Єрмоленко  О.С                                                       головний механік

        Колесниченко Леонід Степанович                        начальник груп НС- 1

        Макухін Анатолій Іванович                                   начальник груп НС-2

 

 

 

Одеське обласне управління водних ресурсів

Білгород-Дністровське управління водного  господарства

 

НАКАЗ

 

         06 січня  2017 року                         с. Бритівка                                       №5

 

 

Про пропуску льодоходу

повені і паводків у 2017 році

 

     На виконання наказу Державного агентства водних ресурсів України від  30 грудня  2016 року № 254 «Про пропуск льодоходу, повені та паводків у 2017 році», та наказу облводресурсів №112 від 30 грудня  2016р, з метою забезпечення постійного контролю за розвитком водогосподарської обстановки у період до початку паводка і період проходження паводка:

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Начальнику відділу водних ресурсів Давидович Л.П.:

1.1 Розробити та затвердити план дій щодо підготовки пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017р;

1.2 Вжити заходи щодо вдосконалення системи спостереження за водогосподарською обстановкою на водних об’єктах району;

1.3 Завершити обстеження технічного стану  водних об’єктів, які включено до обласного паспорту ризику. Оформити акти обстеження

1.4 Забезпечити інформування Аналітично – диспетчерського центру облводресурсів для оперативного прийняття рішень з питань пропуску льодоходу, повені та паводків;

1.5. У разі необхідності чи забрудненні водних об’єктів забезпечити негайний відбір проб води та проведення аналізів якості поверхневих вод;

1.6. До 25 січня 201року надати електронною поштою відділу техногенно-екологічної безпеки аналогічний наказ, в якому затверджено відповідальних осіб за підготовку до пропуску льодоходу, повені та паводків;

1.7. Уточнити Схему взаємодії ДС управління з суб’єктами територіальних органів ЄДС запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

      2. Головному інженеру Крамчанінову О.В:

2.1До початку льодоходу закінчити роботи з ремонту і підготовки гідротехнічних споруд до пропуску високих вод, відновити аварійні запаси матеріалів та інвентарю.

2.2 Організувати і підготувати до роботи в умовах надзвичайної ситуації аварійні бригади та ланки, необхідні механізми і автотранспорт;

2.4. Забезпечити виконання Плану дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 201році;

2.3. Начальнику відділу РЕВ Сотніченко Л.В. надати інформацію про виконання підготовчих  робіт до пропуску льодоходу, повені та паводків на об’єктах меліоративної системи до відділу експлуатації водогосподарських об’єктів Одеського облводресурсів станом на 14 та 30 числа  кожного місяця в термін до 1 квітня 2017 року;

3.Провідному інженеру відділу кадрів Новак Л.А.:

3.1 На період пропуску льодоходу, повені та паводків (у разі введення режиму підвищеної готовності) наказом управління встановити цілодобове чергування відповідальних працівників.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заходи щодо захисту від шкідливої дії вод.

Основною метою яких є:

 -створити безпечні умови для проживання населення

 -відновити сприятливий гідрологічний стан річок та водойм

 -поліпшити умови формування та пропуску паводків і повеней

 -ефективно використовувати сільськогосподарські землі

 -мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод.

 -регулювання русел річок;

 -будівництво гідротехнічних споруд;

 -влаштування та упорядкування існуючого водовідведення.

 

   Виходячи зі специфіки і характеру роботи меліоративних систем, територіального їх розміщення, а також для оперативного реагування, запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, залучається технологічний комплект машин і механізмів: автокран КС-2561, екскаватор ЭО-2621, ГАЗ 31029 Волга, автомашина ЗІЛ-ММЗ, трактор ЮМЗ -6 з причепом, зварювальний агрегат САК, ВАЗ 21065 легковий пасажирський автомобіль, МПР 25-93 спеціалізований автомобіль, човен двомісний, електростанція 6 кВ/400В, водоперекачуваюча помпа.

  На базі управління створено 2 аварійні бригади по 6 чоловік із числа машиністів насосних станцій.

Також створюється відомчий аварійний запас матеріалів.

Накопичення і відновлення матеріальних резервів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

 

 Аварійний запас

матеріальних ресурсів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

станом на 01.12.2017 року   

   №   п/п

Матеріали

одиниці

виміру

кількість

Сума

(тис.грн)

1

Лопати

шт

7

0,063

2

Сокири

шт

1

0,037

3

Дошка обрізна

м3

0,5

0,317

4

Труба 57

м/п

21

0,351

5

Кутик 50

т

0,07

0,316

6

Цемент

т

2

1,37

7

Шифер

тис.м2

0,03

0,315

8

Мастило моторне

т

0,001

0,034

9

Бензопила

шт

1

2,156

10

Мотопомпа

шт

1

5,35

11

Перфоратор

шт

1

1,79

12

Турбіна

шт

1

0,64

13

Бензогенератор

шт

1

10,12

14

Зварювальний агрегат

шт

1

8,58

15

Лодка М400

шт

1

9,71

 

Всього

 

 

41,149

Назад\Робота управління

(c) Білгород-Дністровське

                 УВГ

       Всі права захищені

    Розроблено: Чекал А.Г.

      тел. (04849) 6-11-18

 E-mail: uvgtira371@ukr.net

тел. гарячої лінії: (04849) 6-11-18